LINE

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

เพื่อให้การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน หรือแนบรูปภาพแคปเจอร์หน้าจอในระหว่างที่เกิดปัญหาเข้ามา

เลือกประเทศ

ทีมงานจะตอบกลับหาท่านผ่านทางอีเมลแอดเดรสนี้
กรุณาตั้งค่าอีเมลของท่านให้สามารถรับอีเมลจาก do_not_reply@linecorp.com ได้

รุ่นอุปกรณ์ที่ใช้
บริการ
หมวดหมู่
รายละเอียด